1 10 11 12 14 15 17 18 2 21 22 24 25 26 27 28 3 30 31 32 33 34 35 36 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 7 8 9
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej EPUAP
wtorek, 6 października 2020, 280 dzień roku, imieniny Artura, Fryderyki, Petry

Aktualności

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
- logo_gkrpa.png
 
 

 


 

Czas wolny- czasem niestraconym.

W dniach 12-13 czerwca najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Czeszowie( kl. I-III – 22 uczniów) wzięli udział w wycieczce edukacyjnej pod hasłem " Czas wolny - czasem niestraconym" do Szklarskiej Poręby. Celem wyprawy było nie tylko miłe spędzenie czasu wolnego, ale przede wszystkim integracja zespołu uczniowskiego i wskazanie alternatywnej możliwości spędzenia popołudnia bez komputera i Internetu. Na pokazaniu różnorodnych, atrakcyjnych miejsc, bliskim kontakcie z naturą i zabytkami. Oderwanie od codziennej rutyny i poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie, bez przemocy i agresji.
Wyjazd dofinansowany ze środków GKRPA w kwocie 2499,00.

- gkrpa_szklarska_poreba_27_06_2018_1.jpg

- gkrpa_szklarska_poreba_27_06_2018_2.jpg

 


 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE – w Zespole Szkół w Zawoni
 
Od 27 kwietnia do 10 maja 2018 zrealizowany został cykl zajęć profilaktycznych w Zespole Szkół w Zawoni skierowany do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum. Warsztaty dotyczyły profilaktyki przeciwdziałania cyberprzemocy, agresji słownej, alkoholizmowi oraz uzależnieniom od substancji psychoaktywnych - dopalaczy.
Formuła zajęć polegała na aktywnym uczestnictwie uczniów w warsztacie, samodzielnym wyciąganiu wniosków oraz wykorzystaniu procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Zastosowane zostały zróżnicowane metody pracy m.in. prezentacja multimedialna połączona z dyskusją, burza mózgów, pogadanka i inne ćwiczenia interaktywne. Podczas warsztatów wykorzystane zostały NARKO-gogle oraz ALKO-gogle, które posłużyły uczniom do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu narkotyków i napojów alkoholowych. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali materiały profilaktyczne, w tym bransoletki „profilaktyka pozytywna” odwołujące się do ogólnopolskiej akcji promującej zdrowy styl życia bez używek. Profilaktyka pozytywna to nowoczesne podejście do zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży. Promuje ona zdrowy styl życia i przyczynia się do  budowania zasobów chroniących. Oznacza to, że nie tylko pozwala uchronić uczniów przed zagrożeniami współczesnego świata, ale także wspiera ich rozwój emocjonalny i poznawczy.
Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni w kwocie 2950,00zł

- warsztaty_profilaktyczne_1.jpg

 

- warsztaty_profilaktyczne_2.jpg

Pedagog szkolny  ZS Zawonia
Agnieszka Budas

 


 

„Aktywnie w czasie wolnym” – wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum Szkoły w Czeszowie w dniach od 8 do 11 maja 2018 r. odwiedzili  Jurę Krakowsko-Częstochowską.  Zwiedzili Jaskinię Łokietka, zobaczyli skalną Bramę Krakowsko-Częstochowską i Narodowy Park Ojcowski. Obejrzeli Maczugę Herkulesa,  zamek na Pieskowej Skale, z którą związana jest bardzo ciekawa legenda, opowiadająca o Dorotce i jej nieszczęśliwej miłości.  Pojechali do Zatoru, aby sprawdzić, czy w Energylandii działa siła odśrodkowa na tamtejszych atrakcjach, takich jak: liczne kolejki górskie. Podczas wyjazdu  uczniowie nie tylko zwiedzali, uczestniczyli też w zajęciach i warsztatach profilaktycznych mających  na celu zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków i środków odurzających, w grach i zabawach, które miały na celu integrację zespołów, ćwiczenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wycieczka dofinansowana przez GKRPA w kwocie 6350,00zł.

- aktywnie_w_czasie_wolnym_1.jpg

- aktywnie_w_czasie_wolnym_2.jpg
Opracowała
Wiesława Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA


 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE – w Zespole Szkół w Zawoni
 
Od 27 kwietnia do 10 maja 2018 zrealizowany został cykl zajęć profilaktycznych w Zespole Szkół w Zawoni skierowany do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum. Warsztaty dotyczyły profilaktyki przeciwdziałania cyberprzemocy, agresji słownej, alkoholizmowi oraz uzależnieniom od substancji psychoaktywnych - dopalaczy.
Formuła zajęć polegała na aktywnym uczestnictwie uczniów w warsztacie, samodzielnym wyciąganiu wniosków oraz wykorzystaniu procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Zastosowane zostały zróżnicowane metody pracy m.in. prezentacja multimedialna połączona z dyskusją, burza mózgów, pogadanka i inne ćwiczenia interaktywne. Podczas warsztatów wykorzystane zostały NARKO-gogle oraz ALKO-gogle, które posłużyły uczniom do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu narkotyków i napojów alkoholowych. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali materiały profilaktyczne, w tym bransoletki „profilaktyka pozytywna” odwołujące się do ogólnopolskiej akcji promującej zdrowy styl życia bez używek. Profilaktyka pozytywna to nowoczesne podejście do zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży. Promuje ona zdrowy styl życia i przyczynia się do  budowania zasobów chroniących. Oznacza to, że nie tylko pozwala uchronić uczniów przed zagrożeniami współczesnego świata, ale także wspiera ich rozwój emocjonalny i poznawczy.
Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni w kwocie 2950,00zł

- warsztaty_profilaktyczne_1.jpg

 

- warsztaty_profilaktyczne_2.jpg

Opracowała:

Pedagog szkolny  ZS Zawonia
Agnieszka Budas


 

Profilaktyka - jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne.  

W kwietniu 2018 w Szkole Podstawowej im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie odbyły się warsztaty dla uczniów  klas IV, V, VI, VII  prowadzone przez Małgorzatę Malec z  „Galeria Rozwoju „  oraz Damiana Deca   z „Instytut Inspiracji” propagujące profilaktykę.
Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. W związku ze zwiększającymi się potrzebami przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci istnieje konieczność podejmowania kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkół. Kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, zapobieganie zachowaniom agresywnym u uczniów szkół oraz szeroko pojęta edukacja uczniów jest niezbędna do wykształcenia właściwych postaw i zachowań.
Główne cele warsztatów dla uczniów:
-Uświadomienie problemu przemocy i agresji oraz cyberprzemocy.
-Uświadamianie uczniom problemu przemocy i agresji, poszerzanie wiedzy uczniów na temat sposobów reagowania w sytuacji agresji i przemocy
-Kształtowanie zachowań asertywnych
-Funkcjonowanie w grupie
Warsztaty sfinansowane przez GKRPA w kwocie 4000,00zł

- image1.jpg

- image3.jpg

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA


 

„Moja rodzina moim światem” - zimowy koncert dla babci i dziadka.

Dnia 21 lutego  2018 roku w Szkole Podstawowej w Czeszowie odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klasy III, grupy O i dzieci grupy przedszkolnej z babciami i dziadkami  zorganizowane przez nauczycielki:  R. Węgrzyniak, M. Kozłowską i W. Kubiak
Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa, umiejętność współdziałania w grupie, poszerzanie horyzontów, wskazanie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego a przede wszystkim  uhonorowanie Dnia Babci i Dziadka przez wnuków.
Koncert dofinansowany przez GKRPA w Zawoni w kwocie 500,00zł.

- 28337068_2022201581327739_3756054441659849782_o.jpg

- 28336305_2022202381327659_768814345176300032_o.jpg

 

- 28335969_2022202204661010_1430735971308580743_o.jpg

 


Podstawowe działania Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2017 r. realizowane były w ramach corocznie uchwalanego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -link do dokumentu.


Alternatywne formy spędzania czasu wolnego cd. !!!

W grudniu 2017 przedszkolaki i uczniowie klas młodszych  ze szkoły w Czeszowie uczestniczyli w wyjeździe do Parku Rozrywki Rodzinnej "Bobolandia " we Wrocławiu finansowanym ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zawonia. Celem projektu  było zaproponowanie dzieciom ciekawej zabawy innej od siedzenia przy tablecie czy telewizorze.
Maluchy znalazły tu prawdziwy raj, zaskakujący ilością różnorodnych rozrywek i atrakcji. Poznały miejsce,  w którym dzieci i rodzice mogą wspólnie uczestniczyć  w zabawie.
Kwota dofinansowania wyniosła: 450,00 (koszt przejazdu)


- bobolandia_1_2017.jpg

- bobolandia_2_2017.jpg

 - bobolandia_3_2017.jpg

 


 Alternatywne formy spędzania czasu wolnego !!!

W grudniu 2017 uczniowie ze szkoły w Czeszowie uczestniczyli w wyjazdach na lodowisko finansowanym ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zawonia. Celem projektu  było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ciekawej możliwości zagospodarowania czasu wolnego w okresie zimowym.
Projekt skierowany był do trzech przedziałów wiekowych – klasy I-III sp, klasy IV-VI sp oraz klasy VII i II-III gimnazjum.
Dzieci i młodzież uczestnicząc w tych wyjazdach poznała możliwość spędzania czasu wolnego inaczej niż przy komputerze, czy smartfonie, co często występuje w okresie zimowym. Dzięki uczestnictwie w wyjeździe mogły spróbować innego rodzaju aktywności sportowej. Niektóre dzieci pierwszy raz były na lodowisku (nie tylko młodsze, ale również uczniowie gimnazjum).

Kwota dofinansowania wyniosła: 2389,00 (koszt przejazdu oraz biletów wstępu)

- lodowisko_1_2017.jpg

- lodowisko_2_2017.jpg

 


 Reaguj na przemoc!!!

Kampania „Reaguj na przemoc!” to kampania, która kompleksowo obejmuje problem przemocy w rodzinie. Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, że przemoc ciągle traktowana jest jak prywatna sprawa.
Przyłączając się do niej, zapewnimy potrzebne informacje ofiarom przemocy, świadkom i sprawcom.
Przystępując do kampanii gmina realizuje zadania wynikające aż z dwóch ustaw – o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.


Materiały zostały przekazane do szkół, ośrodków zdrowia i świetlic. 

 


Dzięki wsparciu finansowemu i współpracy z Gminną Komisją Problemów Alkoholowych 12.12.2017 r  do Zespołu Szkół w Zawoni przyjechał zespół teatralny z Torunia, który starał się wprowadzić dzieci w klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
„Grudniowa Opowieść”  to widowisko mówiące o szacunku i wybaczeniu, to również ciepła i nastrojowa historia o poświęceniu oraz sile przyjaźni.

Przedstawienie miały okazję obejrzeć przedszkolaki, odziały grup 0A i 0B.  Do zabawy w  spektaklu  aktywnie zapraszana była publiczność, a wybrane dzieci do wspólnego tańca z baśniowymi bohaterami. Wszystko ozdobione dużą ilością ciekawych i kolorowych rekwizytów zapewniła dzieciom fantastyczną zabawę i dużo śmiechu.

Kolejne przedstawienie, które mieliśmy okazję w tym dniu obejrzeć zatytułowane  „Magiczny kapelusz” skierowane było do uczniów klas I-IV  to fenomenalna mieszanka edukacji z ogromną dawką humoru. W spektaklu ukazany został problem braku tolerancji, czyli zrozumienia dla ludzkiej inności, poszanowania innych poglądów,  uszanowania niezbyt modnego stroju koleżanki/kolegi. Poczucie odrzucenia i osamotnienie jest w dzisiejszych czasach coraz częściej spotykane wśród dzieci i młodzieży. Widowisko oparte było na przykładzie sympatycznego słonia Tadeusza, który urodził się ze zbyt długą trąbą. Pewnego dnia dowiaduje się o istnieniu magicznego kapelusza, który zmienia wygląd każdego, kto go włoży. Tadeusz nie wie jednak, że podstępna mrówka Helena również pragnie zdobyć ów cudowny przedmiot.
          Dzięki niezwykle pięknej i refleksyjnej opowieść o przyjaźni i poświęceniu dostrzegliśmy, że to, co inne niekoniecznie jest złe. Duża różnorodność postaci oraz połączenie gry żywych aktorów i pacynek  gwarantowało  niesamowite widowisko.

- 09cca3f3-1e89-43f8-bf86-aebae8599f19.jpeg

 

- 88977c00-3c50-42d2-9df1-a43f11483134.jpeg

Organizator pedagog szkolny
Agnieszka Budas

 


 KAMPANIA ‘Postaw na Rodzinę”
Realizując działania profilaktyczne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych w Zawoni a tym samym Gmina Zawonia przystąpiła do realizacji kampanii „Postaw na Rodzinę”.Realizując działania profilaktyczne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych w Zawoni a tym samym Gmina Zawonia przystąpiła do realizacji kampanii „Postaw na Rodzinę”.
Kampania „Postaw na rodzinę” promuje wartości rodzinne, budowanie właściwych postaw i relacji międzypokoleniowych.  Badania pokazują, że czynnikiem, który najsilniej chroni młodych ludzi przed sięganiem po substancje psychotropowe, jest silna więź z rodzicami. Stawianie na rodzinę to sprawdzony sposób na chronienie dzieci przed zachowaniami ryzykownymi.
Zakupione materiały zostały przekazane do szkół, świetlic i ośrodków zdrowia.

- ulotka_aa_1_1.jpg

- ulotka_aa_1_2.jpg

- ulotka_aa_2_1.jpg

- ulotka_aa_2_2.jpg

- ulotka_aa_3_1.jpg

- ulotka_aa_3_2.jpg

- ulotka_aa_4.jpg
Kampania „Postaw na rodzinę” promuje wartości rodzinne, budowanie właściwych postaw i relacji międzypokoleniowych.  Badania pokazują, że czynnikiem, który najsilniej chroni młodych ludzi przed sięganiem po substancje psychotropowe, jest silna więź z rodzicami. Stawianie na rodzinę to sprawdzony sposób na chronienie dzieci przed zachowaniami ryzykownymi.
Zakupione materiały zostały przekazane do szkół, świetlic i ośrodków zdrowia.

 

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPAW dniu 7 listopada 2017 uczniowie Szkoły Podstawowej w Czeszowie i  Szkoły Podstawowej w Zawoni uczestniczyli w koncercie  zatytułowanym  „Czy słowem można zranić?!”

Program „Czy słowem można zabić?” – jest profilaktyką skierowaną do młodzieży szkolnej. Realizowany w formie koncertu rockowego, podczas którego artysta przestrzega młodzież przed zgubnymi wpływami używek.

Młodzież dotknięta nałogiem - pozornie kontrolowanym przez rodziców i nauczycieli, pozornie kontrolowanym przez nich samych. czyli pojawił się pierwszy objaw wejścia w nałóg – niby kontrola a spróbujcie im wprowadzić zakaz korzystania z komputera choćby na tydzień! Te przerażające słowa padają z ust muzyka, który na rynku muzycznym w Polsce istnieje już od 15 lat.

Koncert jest sumą obserwacji życia rockowego, aktorskiego i artystycznego w ogóle. Duży nacisk Artysta kładzie na agresję słowną, wulgaryzmy i skrótowość myślenia oraz przemoc w internecie.
 
Recital jest sumą obserwacji życia artystycznego i rockowego, jest programem motywacyjnym, mówiącym o tym, że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić młodego człowieka do sięgania po używki.

Koncerty sfinansowane przez GKRPA w Zawoni.

- 20171107_113531.jpg

- 20171107_122543.jpg

- 23379597_2060455814177741_795893108_o.jpg

- 23432389_2060455800844409_927875880_o.jpg

 

 

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA


 

„Słoneczne Wakacje 2017” w gminie Zawonia!!!

Wakacje to dla każdego dziecka czas wolny od zajęć szkolnych i szkolnych obowiązków. Warto aby ten wolny czas spędzić w sposób wartościowy i zorganizowany. Zdecydowana większość uczniów naszych szkół pozostaje jednak w domach nie wyjeżdżając na letni wypoczynek. Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych mieszkańców naszej gminy nauczyciele z Zespołu Szkół w Czeszowie podjęli się organizacji  półkolonii  w postaci wyjazdowych wycieczek, warsztatów, wyjazdów na basen, zajęć sportowych  w okresie od 26.06.2017 do 30.06.2017
Półkolonia to nie tylko organizacja i wartościowa forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ale również:
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
- kształtowanie nawyków i postaw aprobowanych społecznie,
- poznawanie najbliższej okolicy,
- kształtowanie patriotyzmu lokalnego,
- współpraca w grupie,
- okazywanie sobie serdeczności,
- kształtowanie postaw koleżeńskich,
- podejmowanie wyzwań oraz ich realizacja,
- kształtowanie pro zdrowotnych postaw dzieci i młodzieży,
- rozwijanie sportowych zainteresowań,
- poznawanie nowych rówieśników,
- podnoszenie poczucia własnej wartości
- wspieranie samodzielności dzieci.

Program półkolonii:

 • Dzień l: Wrocław: rejs statkiem, zaczarowany Rynek Wrocławski, Park Szczytnicki, Hala Stulecia
 • Dzień 2: Wyjazd na basen do Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój"
 • Dzień 3: Autokarowy wyjazd do Parku Narodowego Gór Stołowych-Błedne Skały
 • Dzień 4: Wyjazd na basen do Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój"
 • Dzień 5: Pieszy rajd do Skoroczyska- zajęcia artystyczne, wyprawa żaglówką

Organizacja i prowadzenie  półkolonii letnich ”Słoneczne wakacje 2017” – projekt współfinansowany przez GKRPA w Zawoni w kwocie 3800,00.
Uczestnicy półkolonii to uczniowie Zespołu Szkół w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni.
Ilość uczestników 52 uczniów.
- profilaktyka_aa_sloneczne_wakacje_2017_3.jpg

 - profilaktyka_aa_sloneczne_wakacje_2017_2.jpg

- profilaktyka_aa_sloneczne_wakacje_2017_1.jpg

 

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 


„Wychowanie przez sport w Zespole Szkół w Czeszowie”

Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci dorastały szczęśliwie i radosne, by nie doświadczały kryzysów, nie były narażone na różne życiowe problemy. Pragniemy ustrzec je przed niebezpieczeństwami, które zewsząd na nie czyhają. Każde dziecko ma prawo do życia i jak najpełniejszego bezpiecznego wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz psychicznego. Prowadzone zajęcia profilaktyczno-sportowe pokazują naszym uczniom, jak w sposób bezpieczny i zorganizowany można spędzać czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy.

 Sportowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone w okresie od stycznia do czerwca finansowane przez GKRPA w Zawoni  w kwocie 3840,00 

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_sport_1.jpg

 

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_sport_2.jpg

 

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_sport_3.jpg

 

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_sport_4.jpg

 

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_sport_5.jpg

 

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPASpotkania z muzyką.

Od kilku lat uczniowie szkół  z terenu gminy Zawonia raz w miesiącu uczestniczą w  kameralnych koncertach muzycznych. Są to lekcje muzyki, z muzyka graną na żywo przez zaproszonych gości – zawodowych muzyków. Dzieci poznają instrumenty, ich historię, budowę, brzmienie, słuchają różnych gatunków muzyki. Oprócz walorów muzycznych koncerty mają wartości edukacyjne. Muzyka jest inspiracją do poruszania treści związanych ze zdrowym stylem życia, wolnym od uzależnień – tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Spotkania z muzyką finansowane przez GKRPA w Zawoni.

Zespół Szkół w Czeszowie w kwocie 1296,00  za 6 koncertów. Koncerty odbywają się raz w miesiącu od stycznia do czerwca.

Zespół Szkół w Zawoni w kwocie 2592,00  za 12 koncertów. Koncerty odbywają się raz w miesiącu od stycznia do czerwca. Dwie grupy uczniów.

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 


Elżbieta Krzyżaniak –Smolińska ponownie odwiedziła Szkołę w Czeszowie.

Kolejne warsztaty Elżbieta Krzyżaniak –Smolińska poprowadziła w Zespole Szkół w Czeszowie w dniu 08 czerwca 2017 roku   dla uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

Uczniowie poznali techniki relaksacyjne, koncentracji i umiejętności pozbycia się stresu przed egzaminem, czy kartkówką, komunikację opartą o empatię i działanie w grupie.

Motto spotkania "Kto się nie poddaje temu się udaje”, i „każdą przeszkodę można zmienić na przygodę.”

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_krzyzaniak_1.jpg.jpg
 
- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_krzyzaniak_2.jpg.jpg
 
- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_krzyzaniak_3.jpg.jpg
 
- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_krzyzaniak_4.jpg.jpg
 
Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA
 
 

Uczniowie Zespołu Szkół w Zawoni w Kletnie.

W dniu 23 05.2017 odbyła się wycieczka do Kletna uczniów  Zespołu Szkół  w Zawoni. Podczas wyjazdu uczniowie nie tylko zwiedzili  najdłuższą i najgłębszą w Polsce Jaskinię Niedźwiedzią, kopalnię Uranu, różnego rodzaju minerały, ale również zrealizowali  założenia programu profilaktycznego:
-wzmocnienie samooceny młodego człowieka,
-wzrost umiejętności świadomych  i odpowiedzialnych wyborów,
- wzrost asertywności uczniów,
-umiejętność otwarcia się na drugiego człowieka i jego zrozumienia przy jednoczesnym   poszanowanie samego siebie.

Kwota  dofinansowania przez GKRPA – 1200,00zł.

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA
 
 

Środki psychotropowe, Dopalacze, energetyki.

23 maja 2017 roku  w Zespole Szkół w Czeszowie odbyło się  spotkanie rodziców uczniów  z panią Hanną Jędrzejewskiej z MONAR Leszno. Omawiane tematy: Środki psychotropowe, Dopalacze, energetyki

Wykład sfinansowany przez GKRPA w Zawoni

- Profilaktyka_AA_Leszno_Monar_1.jpgOpracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 


W Zespole Szkół w Czeszowie w dniu 19 maja 2017  odbyły się zajęcia dla najmłodszych uczniów klasy I-III Zespołu Szkół w Czeszowie  oraz dla przedszkolaków w ramach programu profilaktyki.   Zajęcia poprowadziła Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska 

 Zajęcia sfinansowane przez GKRPA w Zawoni

- Profilaktyka_AA_zajecia_dla_najmlodszych_1.jpg

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 


Warsztaty dla nauczycieli.

W Zespole Szkół w Czeszowie w dniu 18 maja 2017 odbyły się warsztaty dla nauczycieli w ramach programu profilaktyki.Warsztaty poprowadziła Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska 

- Profilaktyka_AA_zajecia_dla_nauczycieli_1.jpg

- Profilaktyka_AA_zajecia_dla_nauczycieli_2.jpg

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 

 


"Stop nałogom" ?

 Program zrealizowany  podczas  3-dniowej wycieczki  Kraków – Zakopane,  w terminie – 10-12.05.2017r. uczniów Zespołu Szkół w Zawoni.
Kwota  dofinansowania przez GKRPA - 960 zł

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 

 


 „Bądźmy razem! Aktywnie. Zdrowo. Kolorowo”

Program promujący aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną i kolegami.
Z dala od komputera i Internetu, bez używek mających niekorzystny wpływ na zdrowie.
Program został zrealizowany w klasach drugich Szkoły Podstawowej w Zawoni.

Kwota  dofinansowania przez GKRPA – 1850,00 zł

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA


Wyjazd na Mazury!

W dniach 9-12 maja uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czeszowie  uczestniczyli w zielonej szkole w ośrodku Perkoz k. Olsztynka. Podczas pobytu w/w ośrodku  odbyły się  zajęcia profilaktyczne „Nowe uzależnienia – ucieczka od rzeczywistości” z wykorzystaniem gier terenowych oraz zajęcia o tematyce  przyrodniczej: rzeźby polodowcowej, czystości jezior, przetrwania w lesie oraz rzeka - inżynierem przyrody. W drodze powrotnej odwiedzili pola pod Grunwaldem.

Wyjazd  współfinansowany przez GKRPA w Zawoni w kwocie 4000,00zł

- Profilaktyka_AA_Olsztynek.jpg

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czeszowie w Toruniu.

W dniach kwietnia 2016  odbyła się wycieczka do Torunia, dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej. 
W czasie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych „Zagrożenia wokół nas”.

Wycieczka współfinansowana przez GKRPA w Zawoni w kwocie 4160,00zł.   

- Profilaktyka_AA_Torun_1.jpg

 

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 


Warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Zawoni

Dla uczniów klas szóstych oraz uczniów  gimnazjum w Zawoni w dniach 10-12 kwietnia 2017 r. zostały przeprowadzone warsztaty:

dla Klasy VIa i VIb z zakresu „Profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy”

dla Klasy Ia i Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIB  z zakresu  „Profilaktyki uzależnień behawioralnych, w szczególności używania środków psychoaktywnych  - Przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu i cyberprzemocy”

Warsztaty miały na celu zapobieganie uzależnieniom i wyczulenie młodzieży na zagrożenia, z którymi stykają się w codziennym świecie: agresja i przemoc rówieśnicza, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, w tym dopalacze, cyberprzemoc.
Zajęcia miały charakter interaktywny. Wykorzystano prezentację multimedialną, filmy edukacyjne i popularnonaukowe oraz  zestaw ćwiczeń psychoaktywnych.

Warsztaty sfinansowane prze GKRPA w Zawoni w kwocie 2000,00zł

 - profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_zawonia_1.jpg.jpg

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_zawonia_2.jpg.jpg

- profilaktyka_aa_aktywne_profilaktyka_zawonia_3.jpg.jpg

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA
 

Sędzia Anna Maria Wesołowska!

W ramach działań profilaktycznych  w zakresie  kreowania bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych  w dniu 14 marca 2017 roku na zaproszenie GKRPA w Zawoni gminę Zawonia odwiedziła sędzia Anna Maria Wesołowska. Spotkała się z uczniami w Zespole Szkół w Zawoni oraz w Zespole Szkół w Czeszowie, a po południu w Zespole Szkół w Czeszowie odbyło się  spotkanie z mieszkańcami gminy Zawonia.

 Spotkania sfinansowane przez GKRPA w Zawoni

- Profilaktyka_AA_Wesolowska_1.jpg

- Profilaktyka_AA_Wesolowska_2.jpg

- Profilaktyka_AA_Wesolowska_3.jpg

- Profilaktyka_AA_Wesolowska_4.jpg

 

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA


„Jak radzić sobie z przeciwnościami losu  oraz wypracowanie  umiejętności  stawiania przed sobą celów w życiu”.

Warsztaty sfinansowane przez GKRPA w Zawoni

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA

 


 „ Aktywne ferie”  w Zespole Szkół w Czeszowie.

W okresie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe i taneczne oraz dwa wyjazdy na lodowisko dla dzieci z gminy Zawonia. Zorganizowane zajęcia wypełniające czas wolny oraz  fachowa opieka to działania prewencyjne zapobiegające zachowaniom niepożądanym społecznie alkoholizmowi i narkomanii.

 Współfinansowane przez GKRPA w Zawoni w kwocie 2400,00zł

- Profilaktyka_AA_Aktywne_Wakacje_1.jpg

- Profilaktyka_AA_Aktywne_Wakacje_2.jpg

Opracowała:
W. Wawrzyniak
Przewodnicząca GKRPA


 

 

 

 

 

Reaguj na przemoc!!!

 

Kampania „Reaguj na przemoc!” to kampania, która kompleksowo obejmuje problem przemocy w rodzinie. Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, że przemoc ciągle traktowana jest jak prywatna sprawa.

Przyłączając się do niej, zapewnimy potrzebne informacje ofiarom przemocy, świadkom i sprawcom.

Przystępując do kampanii gmina realizuje zadania wynikające aż z dwóch ustaw – o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

Materiały zostały przekazane do szkół, ośrodków zdrowia i świetlic. 

Treść zamieścił: Krzysztof Kulik
 • Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
 • Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Zawonii
 • Zespół Szkół w Czeszowie
 • Korona Kocich Gór
 • Zespół Szkół w Zawoni
 • Powiat Trzebnicki
Gmina Zawonia
, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48(71) 312 81 82 +48(71) 312 81 93, fax: +48(71) 312 95 59, email:  urzad@zawonia.pl, http://www.zawonia.pl
NIP: Gminy Zawonia: 915 16 03 787
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x