1 10 11 12 14 15 17 18 2 21 22 24 25 26 27 28 3 30 31 32 33 34 35 36 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 7 8 9

Informacja dotycząca realizacji projektu Młodzi, wykształceni, nowocześni.

 
2010-12-14

Projekt: Młodzi, wykształceni, nowocześni

 

  - logo_projektu_nowe.jpg

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

                                                        

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Wartość dofinansowania 557 106, 72 zł.

W dniu 30 września 2010 r.  została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu: Młodzi, wykształceni, nowocześni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego i Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą Zawonia reprezentowana przez Wójta Gminy Zawonia.

Gmina Zawonia reprezentowana przez Wójta Gminy Zawonia Andrzeja Farańca uzyskała dofinansowanie w kwocie 557106,72  zł w tym 473 540, 71 zł (85 % kosztów kwalifikowanych projektu  ) zł ze środków europejskich i 83566, 01 ( 15 % kosztów kwalifikowanych projektu) dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu pn. Młodzi, wykształceni, nowocześni.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2010/2011 i obejmie 330 uczniów 3 szkół tj. Szkoły Podstawowej w Zawoni oraz Gimnazjum w Zawoni i Czeszowie.

W wymienionych szkołach zostaną  przeprowadzone 3565 godzin zajęć warsztatowo-wykładowych, w tym:

- 1600 godzin zajęć językowych

- 240 godzin zajęć komputerowych

- 780 godzin zajęć rozwijających z przedmiotów (matematyka, fizyka, chemia, biologia)

- 690 godzin zajęć wyrównujących ( 300 godzin zajęć przedmiotowych, 30 godzin gimnastyki korekcyjnej, 360 godzin logopedii).

- 210 godzin wsparcia psychologicznego

- 45 godzin doradztwa zawodowego.

w ramach łącznie  71 grup

Realizacja 2160 godzin indywidualnej e-pracy przez BO zajęć językowych.

 

Zajęcia odbywać się będą w następujących grupach:

- 4 grupy zajęć rozwijających z zakresu technik komputerowych – 60godzin/grupa

- 12 grup z zakresu języków obcych – 120 godzin/ grupa w tym 20 godzin elearningu/os.

- 2 grupy z zakresu języków obcych – 80 godzin/grupa w tym 15 godzin elearningu/os.

-13 grup z zakresu zajęć rozwijających, przedmioty matematyczno-przyrodnicze - 60  godzin/grupa.

- 23 grupy z zakresu zajęć wyrównujących – 30 godzin/grupa

- 14 grup z zakresu wsparcia psychologicznego – 15 godzin/grupa

-  3 grupy z zakresu doradztwa zawodowego – 15godzin /grupa

 

Dla uczestników projektu zostanie zorganizowany dojazd oraz posiłki.

Atrakcyjność zajęć zostanie wzbogacona poprzez zakup tablic interaktywnych, zestawów multimedialnych oraz wszelakiego rodzaju pomocy dydaktycznych.

 

 

 

Robert Borczyk
 
  • Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni
  • Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Zawonii
  • Zespół Szkół w Czeszowie
  • Korona Kocich Gór
  • Zespół Szkół w Zawoni
  • Powiat Trzebnicki
Gmina Zawonia
, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48(71) 312 81 82 +48(71) 312 81 93, fax: +48(71) 312 95 59, email:  urzad@zawonia.pl, http://www.zawonia.pl
NIP: Gminy Zawonia: 915 16 03 787
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI